Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của một công ty là một người có quyền hành, nghĩa vụ đối với công ty và chịu trách nhiệm trước mặt pháp luật. Do đó, trong một số trường hợp, các thông tin của người đại diện Pháp luật bị thay đổi thì các công ty cần phải thông báo để sửa đổi các thông tin của người đại diện theo quy định của pháp luật. Vậy sự thay đổi về thông tin cá nhân của người đại diện có ảnh hưởng như thế nào đến công ty? Hồ sơ thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật được thực hiện như thế nào? Những thông tin về vấn đề này sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật 

thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật
Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật

Căn cứ theo quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân thì có cần làm thông báo thay đổi không?

Pháp luật Việt Nam có quy định rõ ràng về việc đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, những thông tin về người đại diện theo pháp luật phải được khai báo đầy đủ và chính xác theo quy định. Cụ thể, các quy định được nêu rõ tại khoản 1 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020 quy định định nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân tức là có thay đổi về số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật dẫn đến thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Vì vậy, hồ sơ thay đổi thông tin số căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật bao gồm:

  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật.

thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn thủ tục hành chính Doanh nghiệp?

Việc xử lý các thủ tục hành chính này đòi hỏi người thực hiện phải có sự am hiểu về pháp luật, nắm bắt các quy trình một cách rõ ràng. Chúng tôi giải quyết vấn đề trên bằng phương thức tư vấn hiệu quả. Dựa trên nền tảng, kinh nghiệm vốn có của đội ngũ tư vấn pháp lý FATO sẽ giúp Khách hàng hoàn thành công việc theo mục đích Khách hàng mong muốn.

Xem thêm:

Có thể thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật không?

Một người muốn góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên thì cần thực hiện thủ tục gì?

Có thể chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139