CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN THUẾ – FATO

Trụ sở: 148 Quách Thị Trang – Hòa Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

SĐT: 0905 795 139

Email: info@fato.com.vn

Dịch vụ của FATO:

  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  • Kế toán
  • Tài chính tổng hợp
  • Tài chính doanh nghiệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI