Người lao động có thu nhập 2 nơi tính thuế như thế nào?

Để gia tăng nguồn thu nhập của bản thân, nhiều người đã đi làm việc ở nhiều nơi khác nhau cùng lúc. Việc này đặt ra câu hỏi người có thu nhập 2 nơi tính thuế TNCN như thế nào? Cách tính thuế có khác với khi đi làm cho một cơ quan doanh nghiệp hay không? Trong bài viết sau đây, FATO sẽ giúp độc giả giải đáp những thắc mắc này.

Căn cứ pháp lý

Tùy thuộc vào thời hạn của Hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa Doanh nghiệp và người lao động mà sẽ có cách tính thuế TNCN cho người lao động sẽ có sự khác nhau. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau: 

a) Thu nhập của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này. 

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cách khấu trừ thuế với người có thu nhập nhiều nơi
Người lao động có thu nhập 2 nơi tính thuế như thế nào?

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Cá nhân có thu nhập 2 nơi thì tính thuế TNCN như thế nào?

Như vậy, có thể tính thuế TNCN cho người lao động có thu nhập ở 2 nơi trở lên như sau:

  • Đối với HĐLĐ từ 03 tháng trở lên: Doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Doanh nghiệp vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trong trường hợp người lao động nghỉ làm trước khi kết thúc HĐLĐ.

  • Đối với HĐLĐ dưới 03 tháng hoặc không ký HĐLĐ mà có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần hoặc tháng trở lên: Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế theo mức 10% thu nhập trước khi trả cho người lao động.
  • Đối với HĐLĐ dưới 03 tháng hoặc không ký HĐLĐ mà có tổng mức thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần hoặc tháng: Doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN.

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn?

Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, FATO cung cấp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thông qua việc FATO thực hiện các dịch vụ kế toán, kế toán thuế, hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực, vật lực hiện có cùng với văn hoá làm việc tận tâm chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Xem thêm:

Thừa kế/Quà tặng/Trúng thưởng/chuyển nhượng BĐS có tính thuế TNCN không?

Các khoản thu nhập nào được miễn thuế TNCN?

Thuế TNCN là gì? Các đối tượng chịu thuế TNCN?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0905 795 139