Thêm đối tượng không phải nộp hồ sơ khai thuế

Các cá nhân, tổ chức trả thu nhập cho người khác mà thu nhập của người nhận không đến mức khấu trừ thuế thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế.

Đây là một trong những nội dung mới vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ban hành ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

thuế TNCN là gì

Theo đó, tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP nêu rõ: “Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập”.

Trước đó, theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong 5 trường hợp sau đây:

Thứ nhất, người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế với từng loại thuế.

Thứ hai, cá nhân có thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và được miễn thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế, trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

Thứ ba, doanh nghiệp chế xuất chỉ hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Thứ tư, người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo Điều 4 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Thứ năm, người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hoạt động, tổ chức lại doanh nghiệp theo khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139