Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

Cơ quan thuế là tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thuế. Vậy nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế là gì? 

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

Căn cứ điều 18 Luật quản lý thuế 38/20219/QH14 ngày 13/06/2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020 quy định về nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế như sau:

 1. Tổ chức thực hiện quản lý thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
 4. Bảo mật thông tin của người nộp thuế, trừ các thông tin cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin được công bố công khai theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện việc miễn thuế; giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; khoanh tiền thuế nợ, không thu thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hoàn thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.
 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.
 8. Giao biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và giải thích khi có yêu cầu.
 9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 10. Giám định để xác định số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế theo trưng cầu, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 11. Xây dựng, tổ chức hệ thống thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
  Cơ quan thuế có quyền hạn gì?
  Cơ quan thuế có quyền hạn gì?

Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

Điều 19 Luật quản lý thuế 38/20219/QH14 ngày 13/06/2019. Có hiệu lực ngày 01/07/2020 quy định về nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế:

 1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu, nội dung giao dịch của các tài khoản. Được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác. Giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.
 2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.
 3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế theo quy định của pháp luật.
 4. Ấn định thuế.
 5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
 6. Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thẩm quyền; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.
 7. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
 8. Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định của Chính phủ.
 9. Cơ quan thuế áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế với người nộp thuế, với cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập.

Dịch vụ Kế Toán – Thuế FATO

Trên đây là nội dung bài viết Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết liên hệ FATO để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

FATO là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty. Nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp đang mong muốn khởi nghiệp. Bên cạnh đó, FATO còn có kinh nghiệm chuyên môn về Kế Toán – Thuế – Tài chính – Hành chính tổng hợp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất trên con đường khởi nghiệp, phát triển và quản trị doanh nghiệp. Nếu quý khách đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139