KẾ TOÁN THUẾ TẠI ĐÀ NẴNG

Ngân sách nhà nước được hình thành chủ yếu từ các khoản đóng góp của Thuế từ phí các đơn vị nộp thuế. Trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp là đóng đúng, đóng đủ các khoản nghĩa vụ về Thuế. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế.

Doanh nghiệp phải tuân thủ sắc thuế gì?

Với tư cách là doanh nghiệp, họ phải tuân thủ rất nhiều các sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hiểu được đầy đủ các sắc luật thuế và thực hiện đúng theo các nội dung của sắc luật thuế là điều không hoàn toàn đơn giản. Luôn có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường có thiên hướng kê khai thuế thấp hơn thực tế. Trong khi các cơ quan Thuế lại muốn tính đúng, tính đủ các khoản nghĩa vụ thuế. Khoảng này dần được thu hẹp do sự hiểu biết tăng lên của người nộp thuế về các sắc luật thuế.

Yêu cầu của cơ quan quản lý thuế

Cơ quan quản lý thuế ngoài yêu cầu về thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính. Còn đòi hỏi các đơn vị phải tự xác định các loại thuế phải nộp và tình hình nộp thuế vào NSNN. Kế toán thuế là bộ phận của hệ thống thông tin chuyên thu thập, xử lý các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động quản lý thuế là một vấn đề ngày càng được ưu tiên. Vì luật pháp về Thuế ngày càng phức tạp hơn. FATO làm việc với khách hàng để xây dựng các chính sách, quy trình thuế của doanh nghiệp. Nhằm xác định trách nhiệm thuế được thực hiện, các cơ hội hoạch định được thực hiện. Và đảm bảo mối liên hệ thích hợp với thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước. Ban Giám đốc doanh nghiệp có thể tin tưởng công tác Thuế được quản lý tốt. Tiếp tục tập trung vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CỦA FATO 

 

FATO sử dụng kiến thức thuế chuyên ngành để giúp khách hàng thực hiện tốt trách nhiệm tuân thủ Thuế. Cho dù khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân, FATO cố gắng giúp khách hàng đạt được mục tiêu. Cam kết nếu phát sinh các khoản phạt trong phạm vi công việc. FATO chịu hoàn toàn trách nhiệm.

0905 795 139