Doanh nghiệp được khai báo lỗ bao nhiêu năm?

Trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia, quy định về việc doanh nghiệp được phép báo lỗ trong một số năm nhất định là một phần quan trọng của chính sách tài chính. Điều này giúp cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt cần thiết để thích nghi với những biến động trong kinh doanh và tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định.

Căn cứ theo điều 9, Thông tư 78/20214 ngày 18/06/2014 được sửa đổi bổ sung theo điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC hiệu lực ngày 06/08/2015. Quy định như sau:

Điều 9: Xác định lỗ và chuyển lỗ

  1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
  2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 12: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2014.

Ví dụ 13: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Như vậy, căn cứ nội dung nêu trên thì không có quy định nào nêu rõ doanh nghiệp được phép lỗ trong bao nhiêu năm mà chỉ có quy định là doanh nghiệp chỉ được phép chuyển lỗ liên tục trong vòng 5 năm.

Lo_bao_nhieu_nam
Doanh nghiệp khai báo lỗ được mấy năm

Tuy nhiên, một số nước trên thế giới kể cả Việt Nam cũng thiết lập một giới hạn về số năm mà doanh nghiệp được phép báo lỗ. Thông thường, các quy định này thường được thiết lập bởi cơ quan quản lý tài chính như cục thuế hoặc ủy ban chứng khoán và giám định. Số năm được phép báo lỗ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và loại hình doanh nghiệp, nhưng mục đích chung là tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của kinh doanh.

Một trong những lý do chính cho việc cho phép doanh nghiệp báo lỗ trong một số năm là để hỗ trợ các doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp đang phát triển. Trong giai đoạn đầu, nhiều doanh nghiệp sẽ đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển, quảng cáo và xây dựng hạ tầng, điều này có thể dẫn đến lỗ lớn. Việc cho phép báo lỗ trong giai đoạn này giúp giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện cho sự đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, việc cho phép báo lỗ cũng giúp doanh nghiệp ứng phó với các rủi ro và biến động trong kinh doanh. Thị trường có thể thay đổi, nhu cầu có thể giảm sút, hoặc công nghệ mới có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của ngành công nghiệp. Trong những tình huống này, việc có thể báo lỗ trong một số năm cho phép doanh nghiệp dự trữ tài chính để vượt qua những thách thức và duy trì hoạt động.

Trong kết luận, quy định về số năm được phép báo lỗ là một phần quan trọng của hệ thống tài chính của một quốc gia. Nó cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt cần thiết để phát triển và ứng phó với biến động trong kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính. Đối với một nền kinh tế phát triển, chính sách này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và thu hút đầu tư.

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn?

Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, FATO cung cấp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thông qua việc FATO thực hiện các dịch vụ kế toán, kế toán thuế, hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực, vật lực hiện có cùng với văn hoá làm việc tận tâm chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139