DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP TẠI ĐÀ NẴNG

Hành chính văn phòng chính là bộ phận quan trọng luôn có mặt trong tất cả các Doanh nghiệp, đảm đương vai trò nhiệm vụ đối với các công việc và thủ tục hành chính, đón tiếp, lễ tân, tổ chức các hoạt động văn thư, lưu trữ tài liệu và hỗ trợ cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Doanh nghiệp. Quản trị hành chính cung ứng nội bộ các dịch vụ bên trong Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp giải quyết tất cả các vấn đề cung ứng cho bộ phận sản xuất trực tiếp. Góc độ này công việc hành chính bảo phủ khá tổng quát trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Không phải Doanh nghiệp nào cũng có thể tổ chức hành chính, tổ chức cơ cấu phòng ban, vận hành hoạt động, nội cung ứng bên trong doanh nghiệp đạt chuẩn theo một quy trình bài bản ngay từ ban đầu để cùng Doanh nghiệp gánh vác sự nghiệp và mục tiêu phát triển. Dịch vụ hành chính FATO ra đời nhằm giúp các Doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về hành chính nói trên.

Dịch vụ hành chính tổng hợp FATO

Dịch vụ hành chính văn phòng là một trong những dịch vụ thế mạnh của FATO mà số ít các Công ty dịch vụ khác làm được. Dịch vụ hành chính được kết hợp cùng với dịch vụ kế toán – tài chính, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp được FATO xây dựng sẽ trợ thành ba cột trụ chính trong quá trình hoạt động giúp Ban giám đốc kiểm soát tốt toàn bộ công việc kinh doanh của Doanh nghiệp. Từ đó, có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động của Doanh nghiệp, đồng thời có thể đưa ra những quyết định tối ưu hoặc xác định được những vấn đề cần giải quyết trong kinh doanh, nhờ đó bắt đầu tiến trình thay đổi.

Dịch vụ Hành chính tổng hợp FATO cung cấp bao gồm:

Mô hình hành chính tổng hợp

Nhóm thủ tục hành chính pháp lý:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi công ty.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi thành viên, cổ đông, HĐQT, người đại diện pháp luật.
 • Giải thể công ty, tạm ngưng hoạt động
 • Thủ tục xin các loại giấy phép con.

Nhóm công việc Quản trị hành chính:

 • Quản trị văn phòng, thư ký văn phòng, văn thư lưu trữ, đánh máy, biên soạn hồ sơ, soạn thảo hợp đồng,lễ tân, điện thoại viên.
 • Tuyển dụng nhân sự.
 • Đăng ký, khai báo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, báo hiểm thất nghiệp, tai nạn.
 • Thuê văn phòng đại diện, đặt bảng hiệu, làm con dấu.

Nhóm công việc điện nước, cơ sở hạ tầng:

 • Hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu.
 • Hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công.
 • Xin cấp phép phòng cháy chữa cháy.
 • Xin phép hoạt động xử lý nước thải.
 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Xin Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
 • Xin giấy chứng nhận đầu tư.

Nhóm công việc hành chính khác:

 • Kiểm soát chi phí hành chính.
 • Tổ chức sự kiện, chương trình.
 • Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

0905 795 139