Cơ quan thuế đã thực hiện 37.620 cuộc thanh, kiểm tra

Tổng cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 37.620 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị truy thu ngân sách nhà nước khoảng 7.720 tỉ đồng, giảm khấu trừ 1.100 tỉ đồng, giảm lỗ 26.650 tỉ đồng.

Ngành thuế đã có nhiều giải pháp chống thất thu thuế, trong đó việc đẩy mạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một giải pháp trọng tâm. Chẳng hạn, cơ quan thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 551,65 tỉ đồng; giảm lỗ 7.617,34 tỉ đồng; giảm khấu trừ 6,18 tỉ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.636,04 tỉ đồng.

Thanh tra kiem tra thue

Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 271,62 tỉ đồng, giảm lỗ 6.313,7 tỉ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.049,57 tỉ đồng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng, từ đầu năm 2022 đến nay, 63 cục thuế thực hiện được 4.030 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 25.851,09 tỉ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2022 là 328 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 3.076,56 tỉ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2022 là 3.702 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 22.774,53 tỉ đồng).

Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 186,42 tỉ đồng (trong đó số thuế truy hoàn là 151,92 tỉ đồng, phạt 34,49 tỉ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 59,46 tỉ đồng).

Tham khảo bài viết:
Trình tự thủ tục kiểm tra thuế
Các lưu ý về sổ sách dễ bị cơ quan thuế kiểm tra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139