Chính sách kế toán và những thông tin bạn cần biết

Chính sách kế toán là thuật ngữ khá quen thuộc đối với các đơn vị doanh nghiệp. Để thực hiện các giao dịch được thuận lợi nhất, họ phải lựa chọn những chính sách nhất quán và hợp lý phù hợp cho doanh nghiệp của mình. 

Chính sách kế toán là gì?

Theo Chuẩn mực số 29 do Bộ Tài chính ban hành và công bố theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 với nội dung: “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.  Được hiểu là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chẳng hạn như: phương pháp tính giá gốc hàng tồn kho, phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, phương pháp kế toán chi phí đi vay…hay các vấn đề khác.

Tính nhất quán 

Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách cho bộ phận kế toán nhất quán đối với các giao dịch, sự kiện tương tự. Trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch, sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ. Và áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho các nhóm này. Trường hợp này, một chính sách phù hợp sẽ được lựa chọn và áp dụng nhất quán đối với mỗi nhóm. Giúp cho việc không bị nhầm lẫn các giao dịch với nhau và quản lý dễ dàng hơn rất nhiều.

Những thay đổi trong chính sách kế toán

Khi đã lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán cho doanh nghiệp, thì việc thay đổi không phải cứ muốn là được. Đây chính là tính nhất quán của chính sách kế toán. 

Doanh nghiệp có thể thay đổi chính sách được không?

Nếu doanh nghiệp muốn thay đổi chính sách kế toán, cần phải phụ thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
  • Sự thay đổi sẽ dẫn đến báo cáo tài chính cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng của các giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Đây là quy định mà doanh nghiệp, công ty cần phải hiểu và nắm rõ nhất. Doanh nghiệp chỉ được phép thay đổi đối với hai trường hợp nêu trên.

chính sách kế toán trong doanh nghiệp
Chính sách kế toán và những thông tin bạn cần biết

Vấn đề nào không được xem là thay đổi trong chính sách của kế toán?

Những vấn đề sau đây không phải là thay đổi chính sách kế toán:

  • Việc áp dụng một chính sách kế toán cho các giao dịch. Sự kiện có sự khác biệt về cơ bản so với các giao dịch. Sự kiện đó đã xảy ra trước đây;
  • Việc áp dụng các chính sách kế toán mới cho các giao dịch. Sự kiện chưa phát sinh trước đó hoặc không trọng yếu.

Áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán

Việc áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán được thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán theo các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể (nếu có) của pháp luật, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đó;
  • Khi doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán nhưng không có các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể cho sự thay đổi đó (áp dụng phi hồi tố chính sách kế toán đó), hoặc tự nguyện thay đổi chính sách kế toán thì phải áp dụng hồi tố chính sách kế toán mới.

Doanh nghiệp tự tạo chính sách riêng đối với bộ phận kế toán

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn? Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, FATO cung cấp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thông qua việc FATO thực hiện các dịch vụ kế toán, kế toán thuế, hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực, vật lực hiện có cùng với văn hoá làm việc tận tâm chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.
Kế toán trong công ty làm những gì?

Để tự tạo chính sách riêng cho doanh nghiệp là điều không hề đơn giản. Trước khi xây dựng chính sách riêng cho mình, bản thân doanh nghiệp phải:

  • Doanh nghiệp phải dựa vào những tiêu chuẩn, các chuẩn mực IFRS do uỷ ban IFRS (International Financial Reporting Standards – Chuẩn mực BCTC quốc tế) ban hành cùng với những hướng dẫn từ Uỷ ban diễn giải Chuẩn mực kế toán (SIC) để áp dụng vào trong doanh nghiệp của mình.
  • Doanh nghiệp của bạn phải áp dụng và nghiên cứu những khái niệm có trong quy chuẩn của khung khái niệm cho việc lập báo cáo tài chính.
  • Ngoài ra, bạn còn phải tham khảo và xem xét các quy định chung để xây dựng các chuẩn mực kế toán trong ngành do các tổ chức khác ban hành.

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn?

Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, FATO cung cấp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thông qua việc FATO thực hiện các dịch vụ kế toán, kế toán thuế, hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực, vật lực hiện có cùng với văn hoá làm việc tận tâm chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Xem thêm: Kiến thức về lũy kế và lũy kế giá trị thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139