Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Hiện nay, chính sách về thuế  được nhà nước điều chỉnh và cập nhật liên tục, làm cho nhiều doanh nghiệp không khỏi thắc mắc và băn khoăn rằng không biết mình có phải là một trong các trường hợp không cần phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hay không? Nhằm giải đáp vấn đề trên, trong bài viết sau FATO sẽ liệt kê các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế gtgt
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức và các cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT đều thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT.  Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số trường hợp không cần kê khai và nộp thuế GTGT.

Theo điều Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC và bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC, các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT bao gồm:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền 

các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế gtgt
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Trường hợp này bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. Cụ thể như sau:

 • Khi nhận các khoản tiền nêu trên, cơ sở kinh doanh cần lập chứng từ thu theo quy định. Ngoài ra, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền đối với cơ sở kinh doanh chi tiền.
 • Nếu bồi thường bằng hàng hóa hoặc dịch vụ thì cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính và nộp thuế GTGT. Đồng thời, cơ sở được bồi thường phải kê khai, chiết khấu theo đúng quy định.
 • Nếu cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân nhằm mục đích làm dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại,… thì cần phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

– Ví dụ 1: Công ty TNHH P&C nhận lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ tức khi mua cổ phiếu của các công ty khác.

=> Công ty TNHH P&C không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền lãi từ việc mua công trái, trái phiếu và tiền cổ tức nhận được.

– Ví dụ 2: Công ty A nhận số tiền bồi thường thiệt hại 50 triệu do chấm dứt hợp đồng từ Công ty B.

=> Công ty A chỉ cần lập chứng từ thu tiền, không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền trên.

– Ví dụ 3: Công ty X bán hàng cho Công ty Z, tổng giá thanh toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, Công ty Z  trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là 1%/tháng/tổng giá thanh toán  hợp đồng; sau 3 tháng Công ty X nhận được từ Công ty Z tổng giá trị thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và  lãi suất mặc định là 13,2 triệu đồng (440 triệu đồng x 1% x 3 tháng)

=> Công ty X không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền 13,2 triệu đồng này.

– Ví dụ 4: Công ty cổ phần sữa ABC chi tiền cho nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại) để thực hiện các chương trình quảng cáo (theo quy định của Luật xúc tiến thương mại), tiếp thị, giới thiệu sản phẩm cho công ty (nhà phân phối nhận khoản tiền này), để cung cấp các dịch vụ để cung cấp cho công ty), sau khi nhận được tiền

+ Nếu người bán thanh toán VAT theo phương pháp khấu trừ thì phải xuất hóa đơn VAT và tính VAT là 10%.

+ Nếu thương nhân là đối tượng trực tiếp nộp thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu theo quy định.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mua dịch vụ từ bên cung cấp nước ngoài

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, bao gồm các trường hợp: 

 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (kể cả vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế)
 • Quảng cáo, tiếp thị; 
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại; 
 • Đưa việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; 
 • Đào tạo; 
 • Phân bổ giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam và nước ngoài thực hiện ở nước ngoài, cũng như việc thuê đường truyền, băng tần vệ tinh từ nước ngoài theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh bán tài sản

 • Ví dụ 1: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.
 • Ví dụ 2: Ông E là cá nhân không kinh doanh thế chấp 01 ô tô 5 chỗ ngồi cho ngân hàng VC để vay tiền. Đến thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng, Ông E không thanh toán được cho ngân hàng VC nên tài sản là ô tô thế chấp bị bán phát mại để thu hồi nợ thì khoản tiền thu được từ bán phát mại chiếc ôtô thế chấp nêu trên không phải kê khai, tính thuế GTGT.

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Tổ chức, cá nhân nếu chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P đã thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành  90% so với đề án và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án  đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần P không cần kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.

Bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
 • Các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.
 • Ví dụ 19: Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty XNK C.
 • Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty TNHH D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty TNHH D.
 • Trong hóa đơn GTGT lập và giao cho Công ty XNK C, Công ty D, Công ty Thực phẩm B có ghi rõ giá bán là giá chưa có thuế GTGT, dòng là thuế suất, chưa thuế GTGT. hoặc bị gạch bỏ. 
 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm B bán gạo trực tiếp cho người tiêu dùng phải kê khai, nộp thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
 • Ví dụ 20: Công ty TNHH A là CSKD nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua cà phê nhân của nông dân trồng cà phê, sau đó Công ty TNHH A bán số cà phê nhân này cho hộ kinh doanh H thì doanh thu của Công ty TNHH A từ bán cà phê nhân cho hộ kinh doanh H áp dụng mức thuế suất 5%.
 • Ví dụ 21: Sau khi thu mua của hộ trồng chè, hộ ông X đã bán  lá chè cho hộ ông Y thì hộ ông X phải tính, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu bán lá chè cho hộ ông Y.
 • Trường hợp đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp và hợp tác xã thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao 

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã được đánh giá lại giá trị hoặc được điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Các trường hợp khác

Các trường hợp còn lại cơ sở kinh doanh không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT bao gồm:

1. Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

2. Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên phụ thuộc vào nguyên giá hạch toán của cơ sở thường trú; Trường hợp chuyển quyền sở hữu theo hình thức chia, tách, hợp nhất, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thì cơ sở thường trú có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều động đối với tài sản kèm theo một số giấy tờ về nguồn gốc tài sản và không xuất hóa đơn.

Trường hợp  điều chuyển tài sản giữa các đơn vị độc lập về tài khoản hoặc giữa các đơn vị thành viên có đủ tư cách pháp nhân trong cùng một cơ sở thường trú thì cơ sở thường trú điều chuyển tài sản phải lập hóa đơn GTGT. Kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp nêu tại mục 6 Điều này.

3. Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

4. Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

Thu nhập hàng hóa, dịch vụ từ đại lý và hoa hồng do hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của khách hàng và hưởng hoa hồng dịch vụ: thư tín, viễn thông, bán vé số, vé máy bay, ô tô, tàu, thuyền; đại lý vận chuyển quốc tế; Đại lý hàng không, hàng hải được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%; Trung gian bảo hiểm.

5. Thu nhập từ hàng hoá và dịch vụ cũng như thu nhập hoa hồng mà người trung gian tạo ra từ hoạt động môi giới để bán hàng hoá và dịch vụ không phải là đối tượng chịu thuế GTGT.

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn?

Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, FATO cung cấp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thông qua việc FATO thực hiện các dịch vụ kế toán, kế toán thuế, hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực, vật lực hiện có cùng với văn hoá làm việc tận tâm chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Xem thêm:

Có bao nhiêu loại thuế suất thuế GTGT

Dịch vụ thiết kế website cho chịu thuế GTGT không?

Cách lập tờ khai thuế GTGT hằng tháng hoặc hàng quý theo mẫu 01/GTGT trên HTKK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0905 795 139