Mô hình JIT – loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Sản xuất tức thời (Just in time – JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, được hiểu ngắn gọn nhất “đúng sản phẩm – đúng số lượng – đúng nơi – đúng thời điểm cần thiết”. Đây là mô hình giúp loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các doan nghiệp.

mo_hinh

Thiết kế: Gia Hân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0905 795 139