Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

Ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang là điểm đến được nhiều nhà khởi nghiệp lựa chọn để kinh doanh. Tuy vậy, Bạn đã nắm được những loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam chưa? Cùng FATO tìm hiểu thông tin cơ bản về đăng ký thành lập công ty tại Đà Nẵng.

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam

Loai hinh doanh nghiep

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

+ Ưu điểm:

 • Chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ít bị chịu sự ràng buộc  pháp luật.
 • Tạo cho đối tác, khách hàng sự tin tưởng bởi chế độ trách nhiệm vô hạn.

+ Nhược điểm:

 • Mức độ rủi ro cao do không có tư cách pháp nhân.
 • Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Có 2 loại công ty TNHH:

 • Công ty TNHH Một Thành viên
 • Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên

+ Ưu điểm:

 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty
 • Nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty nhờ chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ.

+ Nhược điểm:

 • Uy tín của công ty trước đối tác dễ bị ảnh hưởng vì chế độ trách nhiệm hữu hạn
 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn
 • Không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn

TLDN NHanh 1

Công ty TNHH Một Thành Viên (TNHH MTV)

Đây là một hình thức đặc biệt của công ty TNHH do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH MTV không được quyền phát hành cổ phiếu.

Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Theo khoản 1, điều 79 luật doanh nghiệp 2020 quy đinh, Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV do tổ chức là chủ sở hữu có thể hoạt động theo một trong hai mô hình:

 1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
 2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Theo khoản 1 điều 85 luật doanh nghiệp 2020 quy định Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV do cá nhân là chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ sở hữu là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vị số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
Thành viên phải góp đủ vốn đã cam kết góp vào công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp các thành viên chưa góp vốn hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì có thể xử lý theo quy định tại khoản 3 điều 47 luật doanh nghiệp 2020, công ty phải đăng ký thay đổi số vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn theo quy định. Các thành viên được được phép chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 luật doanh nghiệp 2020.

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên gồm có: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (nếu là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của nhà nước)

Công ty cổ phần

Là loại hình công ty mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc). Nếu như công ty có trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Ưu điểm:

 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.
 • Khả năng hoạt động rất rộng
 • Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt
 • Có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn → khả năng huy động vốn rất cao.
 • Cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty

+ Nhược điểm:

 • Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần phức tạp do số lượng các cổ đông có thể lớn. Thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông tranh giành nhau về lợi ích.
 • Việc thành lập và quản lý phức tạp hơn do bị ràng buộc bởi các quy định của pháp luật.

Công ty hợp danh

Là công ty có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty. Ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty. Các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

+ Ưu điểm:

 • Dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Việc điều hành quản lý đơn giản do số lượng các thành viên ít.

+ Nhược điểm:

 • Mức độ rủi ro của các thành viên rất cao do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn.

Quy trình đăng ký dịch vụ thành lập công ty tại TP Đà Nẵng của FATO

Quy trinh TLDN

Quy trình đăng ký dịch vụ thành lập công ty tại TP Đà Nẵng của FATO

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ, cung cấp những yêu cầu để FATO tư vấn
 • Bước 2: Khách hàng cung cấp những thông tin và giấy tờ cần thiết
 • Bước 3: FATO soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ khách hàng, nộp lên sở kế hoạch và đầu tư
 • Bước 4: FATO trả kết quả, bàn giao giấy phép kinh doanh, con dấu hồ sơ liên quan
 • Bước 5: FATO hỗ trợ tư vấn các vấn đề sau khi thành lập doanh nghiệp

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn Thành lập doanh nghiệp?

FATO đăng ký thủ tục thành lập doanh nghiệp dựa trên quy trình làm việc khép kín, chuyên nghiệp mang tính chính xác cao. Trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ giúp Khách hàng có những định hướng phát triển lâu dài ngay từ bước đầu thành lập, hỗ trợ giúp doanh nghiệp hoàn thiện tốt nhất các thủ tục trước và sau thành lập. Chúng tôi giải quyết các vấn đề trên bằng phương thức tư vấn hiệu quả. Dựa trên nền tảng, kinh nghiệm vốn có của đội ngũ tư vấn kinh doanh FATO sẽ giúp Khách hàng bước đầu hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0905 795 139