Dịch vụ kế toán – thuế uy tín tại Quận Hải Châu

Dịch vụ Kế toán – Thuế ngày nay không còn quá xa lạ. Đặc biệt đối với các công ty mới thành lập hay công ty khởi nghiệp. Đây là công việc đòi hỏi người nhân viên sự cẩn thận và tỉ mỉ cao. Dựa trên thông tin Kế toán – Thuế cung cấp các nhà quản lý nắm được tình hình hoạt động của công ty. Đưa ra những hoạch định cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Nhận thức được điều đó FATO cung cấp dịch vụ Kế toán – Kế toán thuế chất lượng tại quận Hải Châu. Mang lại giải pháp tối ưu cho Quý Khách hàng kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

Kế toán và kế toán thuế là gì?

nguyen tac than trongDịch vụ kế toán – thuế uy tín tại Quận Hải Châu

Theo Luật kế toán, “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”. Đơn giản thì kế toán là việc ghi chép lại các giao dịch tài chính cùng với việc lưu trữ, sắp xếp, truy xuất, tóm tắt và trình bày kết quả trong các báo cáo và phân tích.

Về bản chất, kế toán là một bộ phận của hệ thống quản lý chuyên cung cấp thông tin cho người sử dụng thông tin giúp họ ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Người sử dụng thông tin kế toán rất đa dạng và nhu cầu thông tin của họ cũng rất khác nhau. Nhà quản trị Doanh Nghiệp cần thông tin kế toán để ra quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng, chủ nợ, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp,… cần thông tin kế toán để đánh giá khả năng thanh toán, mức độ sinh lời, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tài sản.

Cơ quan quản lý thuế ngoài yêu cầu về thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính còn đòi hỏi các đơn vị phải tự xác định các loại thuế phải nộp và tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Kế toán thuế là bộ phận của hệ thống thông tin chuyên thu thập, xử lý các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Nhiệm vụ của kế toán và kế toán thuế:

Căn cứ theo điều 4 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 nêu rõ Nhiệm vụ của kế toán như sau:

Nhiệm vụ kế toán

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán;
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Kế toán thuế

Nhiệm vụ của nhân viên kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là bộ phận kế toán với nhiệm vụ lập hồ sơ, báo cáo theo quy định của các luật thuế mà đơn vị có trách nhiệm phải nộp các loại thuế đó.

Nhiệm vụ cụ thể có thể được chia thành các nội dung sau:

 • Lập hồ sơ đăng ký thuế theo đúng các quy định và nộp cho cơ quan thuế đúng thời hạn, tất cả các loại thuế đều được đăng ký cùng một bộ hồ sơ;
 • Kế toán doanh thu, chi phí theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), lập tờ khai các loại thuế có phát sinh tại đơn vị;
 • Lập dự toán thuế TNDN phải nộp theo năm, theo quý;
 • Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển cho bộ phận kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nộp thuế vào kho bạc nhà nước theo đúng thời hạn quy định;
 • Lập các báo cáo quyết toán thuế cuối năm;
 • Giải trình các căn cứ lập tờ khai, báo cáo quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN FATO THỰC HIỆN

Khi ký kết hợp đồng dịch vụ kế toán với FATO, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc khai thuế hàng tháng/quý. Đồng thời tổng hợp lên báo cáo kế toán hàng tháng/quý, lập báo cáo quyết toán thuế năm và tư vấn thuế:

Công việc kế toán hàng tháng/quý

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ, tư vấn về tính hợp lí của các nghiệp vụ kế toán phát sinh cũng như tư vấn tối ưu thuế cho doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN (tạm tính), thuế TNCN (tạm tính);
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán;
 • Lập và in sổ kế toán, hoàn chỉnh và in các loại chứng từ theo quy định;
 • Lưu trữ hồ sơ kế toán;
 • Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 • In sổ, sắp xếp, phân loại chứng từ hoàn tất các thủ tục hành chính và đưa vào lưu trữ.

Quyết toán năm

 • Lập báo cáo tài chính;
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN;
 • Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.

Tư vấn

 • Tư vấn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giải quyết các vướng mắc khi khách hàng yêu cầu;
 • Thực hiện các thủ tục kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế;
 • Tư vấn về thuế, hóa đơn chứng từ trong quá trình thực hiện dịch vụ;
 • Thay mặt doanh nghiệp toàn quyền làm việc, giải trình và chịu trách nghiệm với cơ quan thuế.

Vì sao nên chọn FATO làm đơn vị tư vấn thủ tục hành chính Doanh nghiệp?

Quản lý các vấn đề về kế toán – thuế trong doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn sâu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ xử lý các vấn đề tuân thủ, FATO cung cấp đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thông qua việc FATO thực hiện các dịch vụ kế toán, kế toán thuế, hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực, vật lực hiện có cùng với văn hoá làm việc tận tâm chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Xem thêm:

Dịch vụ kế toán – thuế uy tín tại Quận Cẩm Lệ

Dịch vụ kế toán – thuế uy tín tại Quận Thanh Khê

Dịch vụ kế toán – thuế uy tín tại Quận Ngũ Hành Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0905 795 139